Dịch vụ số hóa văn bản hành chính

| Dịch vụ Số hóa tài liệu
809
Dịch vụ số hóa văn bản hành chính
Sáng 25/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06, có nội dung chỉ đạo như sau:

Năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới” với nhiệm vụ trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; là bảo vệ dữ liệu cá nhân; khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp... ( Nguồn: Nhandan.vn).

 

 
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 Về Chính phủ điện tử nhằm thúc đẩy manh mẽ úng dụng CNTT để xây dựng " Chính phủ điện tử" góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ mực tiêu quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tiếp cần phải thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các bộm ban ngành và các địa phương.

Hiện nay dữ liệu được lưu trữ thủ công bằng giấy dễ bị hư hỏng bởi yếu tố khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, môi trường...Dữ liệu phân tán nhiều nơi không được chuẩn hóa và rất khó khai thác.


Số hóa văn bản hành chính là hình thức chuyển đổi các tài liệu, dữ liệu truyền thống chủ yếu bằng giấy như công văn đến, công văn đi, tờ trình, quyết định, báo cáo...thành dạng dữ liệu mà máy tính hiểu được. 
Vietbis - Dịch vụ tiên phong, cung cấp giải pháp số hóa văn bản hành chính: 
  • Thiết bị: Cung cấp máy quét thương hiệu HP, Canon, Plustek, Fujitsu...hỗ trợ OCR tiếng Việt
  • Phần mềm quản lý văn bản
  • Dịch vụ số hóa tài liệu.
Sử dụng đồng bộ thiết bị quét (scan) nhận dạng OCR tiếng Việt vào quản lý văn bản sẽ giúp khách hàng nhận dạng, bóc tách, trích xuất tự động vào các phần mền cơ sở dữ liệu có sẵn sẽ giúp cho cán bộ văn thư không phải nhập các trường thông tin dữ liệu bằng tay. Hệ thống sẽ tự động cập nhật khi các văn bản được scan dưới dạng file PDF, JPEG...
 

Lợi ích của số hóa văn bản hành chính mang lại:
  • Giảm thiểu diện tích, không gian lưu trữ tài liệu
  • Thúc đẩy nhanh quá trình cải cách hành trình nhờ khả năng đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan ban ngành thông qua các cổng thông tin, cơ sở dữ liệu.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác, tìm kiếm nâng cao hiệu quả thông qua dịch vụ công trực tuyến 
  • Duy trì tuổi thọ của tài liệu được lâu bền 

Sản phẩm liên quan


Bình luận