Scan giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất để xây dựng CSDL đất đai

| Dịch vụ Số hóa tài liệu
533
Scan giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất để xây dựng CSDL đất đai
Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai được quy định tại Khoản 6 Điều 9 Thông tư 04/2013/TT-BTNMT quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

a) Quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất bao gồm:

- Giấy chứng nhận cấp mới, cấp đổi hoặc Giấy chứng nhận đã cấp trước đây đang sử dụng;

- Giấy tờ pháp lý về nguồn gốc sử dụng đất làm cơ sở cho việc cấp Giấy chứng nhận;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

b) Quét bản đồ, sơ đồ, bản trích đo địa chính đã sử dụng để cấp Giấy chứng nhận trước đây.

c) Xử lý tập tin quét hình thành bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận dạng số, lưu trữ dưới khuôn dạng tập tin PDF;

d) Liên kết bộ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận dạng số với cơ sở dữ liệu địa chính và xây dựng kho hồ sơ cấp Giấy chứng nhận dạng số.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quét (chụp) giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp đã thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 04/2013/TT-BTNMT [NGUỒN].
 

Với thông tin trên, cho chúng ta thấy có rất nhiều loại tờ pháp lý trong hồ sơ chúng nhận quyền sử dụng đất. Có những giấy tờ còn mới nhưng có những giấy tờ đã cũ nên việc lựa chọn loại máy scan  nào để quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất trong quá trình xây cơ sở dữ liệu địa chính là một thách thức không hề nhỏ. Việc kết hợp các dòng máy quét công suất cao, tốc độ nhanh tự động quét 2 mặt với các dòng máy quét đứng quét từ trên cao là phương án được rất nhiều địa phương lựa chọn để thực hiện số hóa dữ liệu của ngành. Dưới đây là một số dòng máy quét tiêu biểu như vậy.


☼ Tham khảo: Số hoá hồ sơ đất đai, dữ liệu đất đai

Một trong những dòng máy scan đứng sử dụng cảm biến CMOS, tốc độ quét nhanh có hỗ trợ nhận dạng tiếng Việt được chúng tôi đề cập đến là hãng Viisan với các dòng máy scan phù hợp với quét giấy tờ pháp lý về quyền sửu dụng đất như: Viisan S21, Viisan K21, Viisan DL24, Viisan VF3240..


Thông tin tư vấn về máy quét giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất, vui lòng liên hệ Công ty TNHH Việt Bis - Hotline: 0971 491 492 hoặc 0986 794 786


Sản phẩm liên quan


Linh kiện liên quan


Bình luận