In lable nhãn trên máy in laser màu HP M533

| Tin Tức
269
In lable nhãn trên máy in laser màu HP M533
Để in nhãn trên máy in laser màu HP M553 cần phải lưu ý như sau:

Để in trên tờ nhãn, sử dụng Khay 2 hoặc một trong các khay 550 tờ tùy chọn. Khay 1 không hỗ trợ nhãn.
Để in nhãn bằng cách dùng tùy chọn tiếp giấy thủ công, hãy thực hiện theo các bước sau để chọn cài đặt chính xác trong trình điều khiển in, sau đó nạp nhãn vào khay sau khi gửi lệnh in đến máy in.
Khi sử dụng tiếp giấy thủ công, máy in sẽ chờ để in lệnh in cho đến khi máy phát hiện khay đã được mở và đóng.

Tiếp nhãn theo cách thủ công

1. Từ chương trình phần mềm, chọn tùy chọn Print (In).
2. Chọn máy in từ danh sách máy in, rồi nhấp hoặc chạm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc nút Preferences (Tùy chọn) để mở trình điều khiển in.
GHI CHÚ: Tên nút có thể khác nhau do các chương trình phần mềm khác nhau.
GHI CHÚ: Để truy cập các tính năng này từ màn hình Start (Bắt đầu) của Windows 8 hoặc 8.1, chọn Devices (Thiết bị), chọn Print (In) và chọn máy in.
3. Nhấp hoặc chạm vào tab Paper/Quality (Giấy/Chất Lượng).
4. Trong danh sách thả xuống Paper size (Kích thước giấy), chọn đúng kích thước cho các tờ nhãn.
5. Trong danh sách thả xuống Paper type (Loại giấy), chọn Labels (Nhãn).
6. Trong danh sách thả xuống Paper source (Nguồn giấy), chọn Manual feed (Tiếp giấy thủ công).
GHI CHÚ: Khi sử dụng tiếp giấy thủ công, máy in sẽ in từ khay được đánh số thấp nhất, được cấu hình cho kích thước giấy đúng, vì vậy bạn không cần xác định khay cụ thể. Ví dụ, nếu Khay 2 được cấu hình cho nhãn, máy in sẽ in từ Khay            2. Nếu Khay 3 được cài đặt và cấu hình cho nhãn, nhưng Khay 2 không được cấu hình cho nhãn, máy in sẽ in từ Khay 3.
7. Nhấp vào nút OK để đóng hộp thoại Document Properties (Thuộc tính Tài liệu).
8. Trong hộp thoại Print (In), hãy bấm vào nút OK để in lệnh in
9. Nạp từng tờ nhãn với mặt hướng lên có đầu trên của tờ giấy hướng về bên phải máy in.
Hỗ trợ về máy in laser màu HP M553 series.
Công ty TNHH Việt Bis
Hotline: 024.73031068 hoặc 0971491492

Tìm hiểu giải pháp mực in laser màu cho máy in HP M553 tại đây
HP M553

Sản phẩm liên quan


Linh kiện liên quan


Bình luận