Kỷ niệm VIETBIS 9 tuổi: 9 năm nhìn lại

| Tin tức
555
Kỷ niệm VIETBIS 9 tuổi: 9 năm nhìn lại
Chia sẻ của Mr Nguyễn Hữu Hương, Founder & CEO của VIETBIS nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập (18/6/2012 - 18/6/2021). Hãy cùng chúng tôi nhìn lại 9 năm kể từ bước chân đầu tiên, những định hướng của VIETBIS tuổi lên 10 và trong tương lai.

Tôi là người VIETBIS" nhân dịp kỷ niệm 9 năm thành lập

Bình luận