Táo Quân 2020 phiên bản Hạt Bít

| Tin Tức
540
Táo Quân 2020 phiên bản Hạt Bít
Để tìm hiểu công việc kinh doanh mực in, Dịch vụ cho thuê máy in của thần dân Hạtbít, Ngọc Hoàng đã cùng với Nam Tào, Bắc Đẩu đã vi hành xuống hạ giới. Chuyện vi hành của Ngọc Hoàng đã được cư dân Hạtbít ghi lại qua video sau:

Sản phẩm liên quan


Bình luận