Thiết lập thông tin trên Printing Freferences của máy in Brother HL-B2080dw

| Tin Tức
456
Thiết lập thông tin trên Printing Freferences của máy in Brother HL-B2080dw
Thiết lập các thông tin của máy in Brother HL-B2080dw sau khi đã cài đặt kết nối thành công với máy tính.

Bước 1: Start/ Devices and Printers/ Kích chuột phải vào máy in B2080dw chọn Printing Preferences. 

Chúng ta có được cửa sổ Printing Preferences hiện ra như hình ảnh kèm theo.

  • Bước 2: Chúng ta tiến hành thiết lập các thông tin
- Paper size: lựa chọn khổ giấy, chúng ta thường chọn A4
- Orientation: Nếu in theo chiều dọc chọn Portrait, ngang chọn Landscape
- Copies: Số lượng trang cần in
- Media Type: loại giấy in. Chúng ta in thông thường lựa chọn Plain Paper
- Resolution: chọn độ phân giải ( 600 dpi)
- Multiple page: chọn Normal cho chế độ in thông thường ( mỗi trang in trên 1 mặt giấy)
- 2-sides/ Booklet: Nếu in 1 mặt chọn None, in tự động 2 mặt chọn 2 side.
- First Page: chọn Auto Select
- Other Pages: same as first Page

Sau khi thiết lập xong chọn Apply và nhấn OK.

Tham khảo thêm cách cài đặt in mạng cho máy in Brother HL-B2080dw:

 

Sản phẩm liên quan


Linh kiện liên quan


Bình luận