Máy in Canon MF752Cdw in từ máy tính gây ra lỗi

| Tin tức
49
Máy in Canon MF752Cdw in từ máy tính gây ra lỗi
Nếu bạn đang gặp lỗi khi kết nối máy in Canon MF752Cdw với máy tính. Hãy tham khảo cách xử lý của Vietbis nhé!

Nếu bạn thay đổi địa chỉ IP của máy hoặc thêm máy in, lỗi có thể xảy ra và không thể in được.
Sự cố này xảy ra khi có sự cố với cài đặt cổng in. Đăng nhập vào máy tính với tư cách quản trị viên và định cấu hình cài đặt.
1. Trong Windows, chọn [Start ] sau đó chọn [Settings].

2. Nhấp vào [ Devices ].

3. Nhấp vào [ Printers & scanners ].

4. Nhấp vào biểu tượng trình điều khiển cho máy và nhấp vào [ Manage ].

5. Nhấp vào [ Printer Properties ].

6. Nhấp vào tab [ Ports ].

7. Thêm một cổng.
Thêm cổng mới nếu bạn đã thay đổi địa chỉ IP của máy hoặc nếu bạn không chọn đúng cổng khi cài đặt trình điều khiển từ thư mục máy in Windows. Chọn loại cổng sẽ được thêm vào tùy theo môi trường của bạn.
Để thêm một cổng MFNP ( chỉ IPv4 )
Cổng này có thể tự động phát hiện địa chỉ IP của máy. Ngay cả khi bạn thay đổi địa chỉ IP của máy, kết nối vẫn được duy trì nếu máy và máy tính trên cùng một mạng con. Do đó, bạn không cần phải thêm một cổng mới mỗi khi thay đổi địa chỉ IP. Thông thường, hãy chọn tùy chọn này.

Để thêm một cổng TCP / IP tiêu chuẩn
Đây là một cổng tích hợp cho Windows. Nếu bạn thay đổi địa chỉ IP của máy, bạn cần thêm một cổng mới mỗi lần. Chọn tùy chọn nếu bạn đang sử dụng máy mới trong môi trường IPv6 hoặc nếu bạn không thể thêm cổng MFNP.

8. Thay đổi loại và số cổng.

Nếu bạn thay đổi cài đặt giao thức in (LPD hoặc RAW) hoặc số cổng trên máy, cũng thay đổi cài đặt trên máy tính thành cài đặt tượng tự. Thao tác này không bắt buộc đối với cổng WSD.
Đối với một cổng MFNP
1. Nhấp vào [Configure Port].
2. Chọn [RAW] hoặc [LPR] trong [Protocol Type] và thay đổi [Port Number].
3. Nhấp vào [OK].

Đối với cổng TCP/IP tiêu chuẩn
1. Nhấp vào [Configure Port].
2. Chọn [RAW] hoặc [LRP] trong [Protocol].
  • Nếu bạn đã chọn [RAW], hãy thay đổi [Port number].
  • Nếu bạn đã chọn [LPR], hãy nhập "Ip" vào [QuName].
3. Nhấp vào [OK].

9. Nhấp vào [Close].

-------------------------------

VIETBIS - Đơn vị hàng đầu về dịch vụ máy văn phòng. Chúng tôi cung cấp giải pháp tiết kiệm chi phí văn phòng cho hàng chục ngàn doanh nghiệp tại Hà Nội và khu vực miền Bắc:

☼ Hotline: 024 7303 1068 / 0971 491 492


Bình luận